فرم درخواست پذیرش ساختمان در اَمتون

اَمتون تحت لیسانس خانه معماران معاصر ایرانیان (سهامی خاص) با اجرایی کردن طرح سامانه مدیریت، بهینه سازی و هوشمندسازی ساختمان در تلاش است تا رویکردی نو در ارائه خدمات ساختمان و خصوصاً جامعه آپارتمان نشین کشور ارائه نماید.

تغییر در نحوه مدیریت سنتی ساختمان به همراه آموزشها و مشاوره های تخصصی در طول دوره مدیریت مدیران، و ارتقای سطح خدمات و هوشمند سازی نحوه سفارش و ارائه آنها به صورت کاملاً تخصصی و نیز پیش بینی کمی و کاستی های موجود در ساختمان و ارائه راهکارهای تخصصی متناسب با مدیریت هوشمند، به ارائه خدمات فوق می پردازد.

فرآیند اجرایی سامانه مدیریت، بهینه سازی و هوشمندسازی ساختمان:

پس از اعلام تمایل مدیران ساختمانی جهت بهره مندی از طرح مذکور، کارپردازان اجرایی به آدرس ساختمان اعزام گردیده و کل ساختمان و بنا (صرفا قسمت های مشاع) را مورد بازرسی و ارزیابی قرارمی دهند. در صورت مثبت بودن نتیجه، از مدیران ساختمان جهت عقد قرارداد فی مابین دعوت بعمل می آید. پس از عقد قرارداد، کارپرداز مربوطه جهت پلاک بندی ساختمان و نیز تعیین پلاک دقیق هر واحد به ساختمان مراجعه و لیست پلاک های مربوطه را جهت فعال سازی اپلیکیشن ساختمان به مدیران ارائه می نمایند. که پس از عقد قرارداد تمامی ساکنین ساختمان می توانند با بهره گیری از رسانه همراه هوشمند ساختمان، نسبت به بکارگیری خدمات و امکانات ذیل اقدام نمایند:
 • الف ـ حضور در جلسات ساختمان بصورت مجازی و اعمال رای و نظر در خصوص موضوع جلسات و همچنین قابلیت خروجی صورتجلسات برای دستور کار مدیران
 • ب ـ دستیابی به حوزه خدمات ساختمان اعم از خدمات دردست اقدام، خدمات در دست سفارش و خدمات انجام گرفته ساختمان
 • ج ـ ارتباط با مدیر و یا مدیران ساختمان جهت اعلام گزارشات
 • د ـ پرداخت تمامی صورتحساب های مالی اعم از قبوض مصرفی، شارژ ماهیانه و فاکتور های مالی ساختمان
 • ه ـ امکان مشاهده صورتحساب های مالی واحد و کل
 • و ـ امکان دسترسی به تمامی تراکنش های مالی پرداخت شده
 • ز ـ دسترسی به صندوق پیام جهت اطلاع از اخبار و اطلاعیه صادره از مدیر و یا مدیران ساختمان

از سوی دیگر مدیران ساختمان نیز که وظیفه مدیریت ساختمان را برعهده دارند علاوه برآنکه خود به عنوان یکی از ساکنین ساختمان می توانند با وارد نمودن شناسه مربوط به واحد خود از تمامی خدمات فوق بهره مند گردند. مدیران ساختمان می توانند امور مدیریتی ساختمان را از طریق پنل مدیریت در موضوعات ذیل راهبردی نمایند:

 • الف ـ برگزاری جلسات با قابلیت زماندهی و درج عنوان و موضوع جلسات
 • ب ـ درخواست ایجاد فاکتور برای خدمات سفارشی که بر اساس متراژ واحد، خانوار و ... از طریق اَمتون صورت می پذیرد
 • ج ـ سفارش خدمات که در موضوعات معین (پیش بینی شده) و سایر (با قابلیت درج موضوع سفارش) قابل دسترس می باشند
 • د ـ مشاهده وضعیت ساختمان اعم از مشاهده اندوخته قانونی، مشاهده شارژ ساختمان و وضعیت فاکتورهای مالی ـ با تفکیک میزان بدهکاری، بستانکاری هر واحد، مشاهده صورت مالی هزینه های ساختمان و در نهایت مشاهده مانده مالی ساختمان

مشخصات ساختمان

مشخصات متقاضی: